http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                    KRS 0000570356                   

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD SKRZYDŁAMI


Wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Ośrodku „TRATWA”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę pomocy dydaktycznych do terapii integracji sensorycznej w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Szkolenie z terapii NeuroTaktylnej w Sokółce

Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata niezbędnego do realizacji zadań projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych”

Podopieczni Stowarzyszenia "Pod Skrzydłami" beneficjentami dofinansowania z programu Nowe FIO

Wycieczka do Trójmiasta i Szymbarku

Walne Zebranie Członków Stowaryszenia "Pod Skrzydłami"

Półkolonia - Letni wypoczynek połączony z rehabilitacją

Życzenia świąteczne

Warsztaty tkackie w ramach projektu ,,Tkactwo drogą do integracji”

Projekt „Wsparcie terapeutów osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji”

Terapia Neuroflow w ramach programu "Podlaskie Lokalnie"

Ogłoszenie o zbiórce żywności

Zajęcia z elementami terapii taktylnej

Terapia Neuroflow w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie”

Szkolenie w zakresie Terapii NeuroTaktylnej

Projekt "Tkactwo drogą do integracji" 

Turnus rehabilitacyjny  

Półkolonia „Wakacje z rehabilitacją”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „POD SKRZYDŁAMI”

Wygrana w programie KOŁO FORTUNY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu TIK do Stowarzyszenia

Protokół z porównania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 2/2021

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu TIK do Stowarzyszenia

Terapia Neuroflow realizowana przez Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami”

Wygrana w programie „Jaka to melodia”

Życzenia świąteczne

Zakończenie zbiórki żywności

Wielkanocna zbiórka żywności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usługa w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu 

Zaproszenie do składania ofert w postepowaniu: Usługa w zakresie przeprowadzenia terapii Neuroflow z uczestnikami projektu 

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” skorzystało ze środków PFRON

Główna wygrana w FAMILADZIE przekazana Stowarzyszeniu „Pod Skrzydłami”

Życzenia świąteczne

Akcja charytatywna "Zbieramy na rzecz podopiecznych stowarzyszenia"

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami”

Rachunek zysków i strat

Bilans roczny

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” rehabilitują się w Zaździerzu

Rekrutacja do projektu

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” beneficjentami „Reklamy dzieciom”

Zakończenie półkolonii letnich

IV dzień półkokonii - wyjazd na hipoterapię i do kina

III dzień półkokonii - wyjazd do Białegostoku i Jurowiec

II dzień półkokonii - wyjazd do Ciechanowca

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” rozpoczęli półkolonie

Podopieczni Stowarzyszenia Pod Skrzydłami na kompleksowej rehabilitacji

Życzenia wielkanocne

Aukcja charytatywna

Rekrutacja na turnus rehabilitacyjny

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych Stowarzyszenia

Zaproszenie na bal charytatywny

Życzenia świateczne

Warsztaty dla rodziców na temat: „Sposób odbierania świata przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie i z autyzmem”

Projekt Stowarzyszenia

Wygrana z wigilijnego odcinka programu „Jaka to melodia?” zostanie przekazana na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia

Nowy projekt Stowarzyszenia

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat: „Alternatywne sposoby komunikacji”

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli na temat: „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób niepelnosprawnych”

Ogłoszenie informacyjne

Warsztaty kulinarne na półkoloniach letnich

Warsztaty ceramiczne na półkoloniach letnich

Zajęcia muzyczne na półkoloniach

Warsztaty malarskie i zajęcia plastyczne na półkoloniach

Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej na półkoloniach

Zajęcia rewalidacyjne z zakresu Terapii EEG Biofeedback na półkoloniach

Zajęcia polisensoryczne na półkolonich

Wyjazd kolonistów do AQUAPARKU w Suwałkach

Zajęcia rehabiltacyjne na półkoloniach

Wyjazd na hipoterapię do Kraśnian

Mnóstwo atrakcji na półkoloniach

Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kraśnianach

Półkolonie - dzień 2 i 3

Pierwszy dzień półkolonii

Ogłoszenie o półkoloniach

„Wielkie Święto Małego Człowieka” - Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia.

Festyn rodzinny ph. „Siłą dziecka jest rodzina”

Program - Wielkie Święto Małego Człowieka

Ogłoszenie - Wielkie Święto Małego Człowieka

Zaproszenie na Dzień Rodziny

Życzenia świateczne

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” na turnusie rehabilitacyjnym

Rehabilitacja w Ośrodku „12 Dębów” w Zaździerzu 2018

Projekt „Na zawsze Niepodległa”

Ogłoszenie o projekcie

Rekrutacja podopiecznych na turnus rehabilitacyjny

Podsumowanie półkolonii

Półkolonie - Zajęcia swietlicowe

Półkolonie - Zajęcia terapeutyczne i specjalstyczne

Półkolonie - Wyjazd do Aquaparku w Suwałkach

Półkolonie - Hipoterapia i rekreacja z koniem

Półkolonie - Wyjazd do Studzienicznej i Augstowa

Ogłoszenie o półkoloniach

„Wielkie Święto Małego Człowieka” - Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia

Zaproszenie na Wielkie Święto Małego Człowieka

Powiatowy Dzień Rodziny w Sokółce

Zaproszenie na Dzień Rodziny

Ogłoszenie o realizacji projektu Wiekie Święto Małego Człowieka

Ogłoszenie o realizacji projektu Dzień Rodziny

Terapia EEG Biofeedback realizowana przez podopiecznych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w ramach projektu

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia noworoczne

Życzenia świąteczne

Zajecia w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

Zajęcia sensoplastyki w ramach projektu „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” realizują dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Podopieczni Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” poszukują wspólnego pola uwagi

Ogłoszenie o projekcie „W poszukiwaniu wspólnego pola uwagi”

„Wielkie Święto Małego Człowieka” - Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia i Osób Dorosłych z Terenu Powiatu Sokólskiego

Ogłoszenie

Rehabilitacja w Ośrodku „12 Dębów” w Zaździerzu

Zaproszenie na Karnawałowy Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Turnus rehabilitacyjny w Jantarze

Projekt ,,Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych” 

Ogłoszenie o projekcie

Dzień Rodziny

Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Podlasia pn. „Wielkie Święto Małego Człowieka”

Zaproszenia na imprezy plenerowe

Życzenia świąteczne

Bawiliśmy się aby pomóc

Zaproszenie na Bal Charytatywny

Życzenia świąteczne

Prezentacja ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez członków i podopiecznych Stowarzyszenia

Oficjalne LOGO Stowarzyszenia

Podsumowanie konkursu na projekt graficzny LOGO Stowarzyszenia

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na projekt graficzny LOGO Stowarzyszenia

Organizacja zabaw podczas XXXIV Memoriału im. Stanisława Kirpszy

Zbiórka publicza podczas Powiatowego Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata 2015”

Walne zgromadzenie członków