http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KADRA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
IM. J. KORCZAKA W SOKÓŁCE

     KADRA PEDAGOGICZNA:

 • Szomko Elżbietadyrektor             
 • Tur Beata – kierownik internatu
 • Ambrożko Agnieszka                
 • Biernacka Zyta
 • Boguszewska Beata
 • Bubieniec Katarzyna
 • Burdyńska Bilmin Oliwia
 • Drewniak Urszula
 • Dylewska Katarzyna
 • Emich Marta
 • Gieniusz Agata
 • Gieniusz Iwona
 • Grusznis Monika
 • Hołownia – Iwanow Małgorzata
 • Jakimiec Alina
 • Januszkiewicz Marta
 • Januszko Elżbieta
 • Kawrygo Leonowicz Marta
 • Kondrat Edyta
 • Kozaczyńska Dorota
 • Kozłowska Dorota
 • Kulmaczewska Marta
 • Margielewicz Elżbieta
 • Michalczuk Małgorzata 
 • Mozolewska Beata
 • Mróz Bożena
 • Mróz Monika
 • Muszyński Zenon
 • Nelke Julita
 • Nietupska Teresa
 • Pakuła Sylwester
 • Rećko Bożena
 • Słyż Magdalena
 • Szarkowska – Czeczko Zuzanna
 • Szomko Sylwia
 • Szuchnicka-Gryguć Monika 
 • Tokarzewska Anna
 • Tymoszuk Grażyna
 • Wińska Ewa
 • Zajczyk Małgorzata
 • Zajkowska Lila
 • Zalewska Katarzyna
 • Żółtko Beata