KOŁA ZAINTERESOWAŃ  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie współdecydują o kształcie i katalogu zajęć pozalekcyjnych. Tematyka kół dostosowana jest do potrzeb uczniów zadeklarowanych przez nich w ankiecie. Plany pracy poszczególnych kół opracowane przez nauczycieli zaakceptowane są przez dyrektora ośrodka. 

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice informowani są w jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy ich dziecko.

 
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w bieżącym roku szkolnym:

    http://www.soswsokolka.pl/images/kucharz.gif   SZKOLNE KOŁO KULINARNE

 

    http://www.soswsokolka.pl/images/maski.gif   ZAJĘCIA TEATRALNE

 

      http://www.soswsokolka.pl/images/ekologia12_wwwe-gifypl.gif ZAJĘCIA MANUALNE „COŚ Z NICZEGO”

 


Zajęcia pozalekcyjne prowdzone w latach ubiegłych:

http://www.soswsokolka.pl/images/417reanimacja_serca_stronka-agusi.gifKOŁO LIDERÓW ZDROWIA 

  http://www.soswsokolka.pl/images/498wesoly-komputer_stronka-agusi.gif 

 

  KOŁO KOMPUTEROWE

                          

       http://www.soswsokolka.pl/images/ico_paleta.gif       KOŁO AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ „Kreatywne popołudnia”

                              ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 

        http://www.soswsokolka.pl/images/taniec.gif   KOŁO PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA „UCZEŃ ARTYSTĄ”

                          

                           ZAJĘCIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

                                                    

        http://www.soswsokolka.pl/images/ksiazki39_wwwe-gifypl.gif   KOŁO JĘZYKOWE

 

       http://www.soswsokolka.pl/images/ekologia12_wwwe-gifypl.gif        KLUB PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA
 

       http://www.soswsokolka.pl/images/instrumenty24.gif   KOŁO MUZYCZNE

                           ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

            http://www.soswsokolka.pl/images/geography_teacher.gif       KOŁO REGIONALNE

        

         http://www.soswsokolka.pl/images/owki.gif      KOŁO TECHNICZNE

                             

        http://www.soswsokolka.pl/images/bieganie.gif ZAJĘCIA SPORTOWE