http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, są to zajęcia wspomagające rozwój dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmują następujące działania:

- diagnoza rozwoju dziecka,

- konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka,

- udzielanie pomocy edukacyjnej rodzicom dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  

Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach 2-3 osobowych. W swojej pracy specjaliści stosują metody i formy odpowiednio dostosowane do rodzaju zaburzenia, niepełnosprawności dziecka. Warsztat pracy jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadza nauczyciele zgodnie ze swoimi kwalifikacjami:


Zajęcia z psychologiem - p. Oliwia Burdyńska-Bilmin

Zajęcia z oligofrenopedagogiem – p. Marta Kulmaczewska, p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Korekcja wad wymowy – p. Marta Kawrygo-Leonowicz, p. Elżbieta Szomko

Rehabilitacja – p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Integracja sensoryczna (SI) – p. Bożena Rećko

 

W zajęciach uczestniczy rodzic, który jest odpowiedzialny za proces terapii dziecka prowadzonej w domu.


 
http://www.soswsokolka.pl/images/articles/wczesne_wspomaganie_rozwoju.jpg