WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

https://www.soswsokolka.pl/images/plakat_ogloszenie_sosw1.jpg

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, są to zajęcia wspomagające rozwój dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Zajęcia wczesnego wspomagania obejmują następujące działania:

- diagnoza rozwoju dziecka,

- konstruowanie i realizacja programu służącego rozwojowi dziecka,

- udzielanie pomocy edukacyjnej rodzicom dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od momentu wykrycia zaburzeń do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  

Zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach 2-3 osobowych. W swojej pracy specjaliści stosują metody i formy odpowiednio dostosowane do rodzaju zaburzenia, niepełnosprawności dziecka. Warsztat pracy jest bogato wyposażony w różnorodne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadza nauczyciele zgodnie ze swoimi kwalifikacjami:

Koordynator: dyrektor SOSW w Sokółce-p. Elżbieta Szomko 

Zajęcia z psychologiem - p. Oliwia Burdyńska-Bilmin

Zajęcia z oligofrenopedagogiem – p. Marta Kulmaczewska, 

Korekcja wad wymowy – p. Marta Kawrygo-Leonowicz, p. Sylwia Szomko

Rehabilitacja ruchowa  – p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

Integracja sensoryczna (SI) – p. Bożena Rećko, p. Elżbieta Januszko-Szymaniuk         

Terapia pedagogiczna- p. Katarzyna Bubieniec 

Zajęcia z surdopedagogiem- p. Grażyna Tymoszuk 

W zajęciach uczestniczy rodzic, który jest odpowiedzialny za proces terapii dziecka prowadzonej w domu.


Kwestionariusz na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/wczesne_wspomaganie_rozwoju.jpg