http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rok 2015

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rok 2014

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia