http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

 

Projekt pn. „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli i rodziców z Przedszkola Specjalnego w Sokółce w SOSW w Sokółce
w ramach projektu:
„Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postepowaniu

 

Informacja
https://www.soswsokolka.pl/images/001_4.jpg
Informacja
https://www.soswsokolka.pl/images/0011.jpgInformacja
https://www.soswsokolka.pl/images/001.jpg
Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę warzyw i owoców oraz pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Informacja o postępowaniu w zamówieniach publicznych 
Dyrektor SOSW w Sokółce opublikował na miniportalu uzp ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym dotyczącym „Sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do stołówki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce". Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert 

Link do informacji o postępowaniu:


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022r. poprawiony

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022r.


Dyrektor SOSW podaje do publicznej wiadomości treść protokółu z porównania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr3/2021

https://www.soswsokolka.pl/images/039.jpg

Odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego Nr 3/2021

Szanowni Państwo,
przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące specyfikacji Zapytania Ofertowego Nr 3/2021:
- poz. 10 Lustra akrylowe 4szt. - wymiary 1mx1m,
- poz. 18 Zestaw instrumentów do terapii relaksacyjnej - dzwony rurowe, misy tybetańskie, dzwonki, kij deszczowy, instrumenty perkusyjne.
- poz. 22 Zestaw walizkowy:
Projektor Aura w komplecie z trzema tarczami (2Xtarcza obrazkowa, 1X tarcza żelowa),
Sensoryczne kamienie tęczowe,
Sensoryczne klocki,
Zestaw zrozumieć uczucia,
Zestaw 7 kul dźwiękowych,
Lampa UV Led,
Fluoroscencyjny bębenek,
Fluoroscencyjny sześcian dyfrakcyjny,
Zestaw 18 piłeczek sensorycznych,
Wibrująca kształtka (wibrujące siedzisko),
Zestaw 4 tub z granulatem UV,
Materiał UV 4mb,
Zestaw 5 arkuszy A4,
Magiczne pałeczki UV,
Wężyki UV 10mb, 
Sensoryczne muszelki,
Granulat UV 4 kolory.
 

Z wyrazami szacunku Elżbieta Szomko

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na dostawę i montaż sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata do SOSW w Sokółce w ramach kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Zapytanie ofertowe Nr 3/2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

 

Wybór oferty


W dniu 07.01.2021r. wybrano ofertę na zakup oleju napędowego do samochodu marki Mercedes w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce:
"SA-CHA"s.c.Andrzej Sawicki Jan Charłan
16-100  Sokółka, ul. Targowa 6

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor SOSW zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na dostawę do stołówki Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodeku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni właściwej

Zapytanie ofertowe Nr 2/2021

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Usługa szkoleniowa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli szkoły podstawowej w SOSW w Sokółce w ramach projektu: „Rozwijamy się,  zwiększając wykorzystanie narzędzi TIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego

 

Informujemy, że zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych w postępowaniu

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod SKrzydłami" zaprasza do składania ofert w postepowaniu Usługa w zakresie potrzeb Beneficjentów projektu pn. " Sokólski wspiera aktywną integrację" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Wzór wykazu wykonanych usług

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

W związku z rezygnacją z podpisania umowy z Zamawiającym na wybrane produkty z firmy Edu Partner Kiełpino (poz. 1, poz. 17, poz.20, poz. 27, poz. 28, poz. 32 Załącznika Nr 2/2020 Zapytania ofertowego Nr 1/2020), oferty złożone w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego Nr 1/2020 poddane zostały ponownej ocenie w zakresie produktów znajdujących się pod podanymi powyżej pozycjami załącznika asortymentowego. Zostały wybrane kolejne najniższe oferty na poszczególne artykuły z Załącznika Nr 2 Zapytania ofertowego Nr 1/2020. (Szczegóły w załączniku)

W związku z rezygnacją Firmy Moje Bambino z dostawy artykułu z poz. 18 – Multimedialny Program Logorytmika, Komisja oceniająca oferty dokonała wyboru kolejnej najniższej oferty spośród otrzymanych ofert. Kolejną najniższą ofertą na ww. artykuł zaoferowała firma KLADREW. Firma wyraziła zgodę na dostawę towaru w cenie z oferty złożonej w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 1/2020.

W pozostałym zakresie rozstrzygnięcie pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 2 do protokołu z otwarcia ofert

 

https://www.soswsokolka.pl/images/omyka-pisarska.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projektu pod nazwą pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020


Załącznik nr 2 poprawiony do zapytania ofertowego Nr1/2000https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, terapeutycznych, sprzętu multimedialnego i TIK do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach realizacji projektu pod nazwą pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 1/2020

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 1/2020

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego Nr 13/2019 na dostawę do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczwgo im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK

Protokół

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na dostawę do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce sprzętu multimedialnego, sprzętu TIK z oprogramowaniem i adaptację pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego użytkowania zakupionego sprzętu TIK w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

Zapytanie ofertowe Nr 13/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 13/2019

Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego Nr 13/2019

Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego Nr 13/2019


https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową nauczycieli kształcenia ogólnego Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. „Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

Zapytanie ofertowe Nr 12/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 12/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 12/2019

 

 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

Dyrektor SOSW w Sokółce zaprasza do składania ofert na usługę szkoleniową pracowników pedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka Przedszkola Specjalnego w Sokółce w ramach zadania publicznego pn. „Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce Przedszkole Specjalne w Sokółce”

Zapytanie ofertowe Nr 11/2019

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 11/2019

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 11/2019