http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Opłaty za wyżywienie w SOSW w roku szkolnym 2023/2024

Koszt jednego obiadu: 7,00 zł
 
Koszt całodziennego wyżywienia: 17,00 zł za 1 dzień

Koszty wyżywienia dla osób, którym GOPS opÅ‚aca obiady: 10,00 zÅ‚ za 1 dzieÅ„

Koszt obiadu pracownika: 7,00 zł (koszt surowca) + 9,30 zł (koszt przygotowania posiłku) = 16,30 zł

 

Nr rachunku:

07 8093 0000 0013 9074 2000 0030