INTERNAT

W roku szkolnym 2023/2024 w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce mieszka 34 wychowanków, w różnym wieku, różnej płci i o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzieci i modzież przebywają w internacie w dniach nauki szkolnej. Weekendy wychowankowie spędzają w domach rodzinnych lub innych placówkach opiekuńczych. Do internatu przyjmowani są uczniowie SOSW w Sokółce na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.
Obecnie w internacie funkcjonują 4 grupy wychowawcze; każda z nich ma do swojej dyspozycji świetlicę do nauki, zabawy i spędzania czasu wolnego. Opiekę nad grupami sprawują wychowawcy internatu, nad całością czuwa kierownik internatu pani mgr Beata Tur.

Dbamy o higienczne i bezpieczne warunki dla naszych podopiecznych. Staramy się, aby internat był dla nich "drugim domem". 
 

Aktualności

2017/2018

,,Nie ma śmieci - są surowce”. Akcja Sprzątanie Świata w internacie
Akcja ,,Czytanie na dobranoc” w internacie2016/2017

Ognisko integracyjne w internacie
Akcja „Czytanie na dobranoc”
Dyskoteka integracyjna w internacie
„Podaj dalej... drugie życie odpadów”
Wybory do władz Młodzieżowej Rady Internatu 2016/2017
Otrzęsiny w internacie
Noc filmowa w internacie
Wystawa prac plastycznych
Andrzejki z duchami
Mikołajki w internacie
Sprawozdanie z akcji „Czytanie na dobranoc”
Bal Karnawałowy 2017 
Spotkanie w Smykolandii
Dzień koloru zielonego
Żegnamy zimę – witamy wiosnę
Wycieczka do Muzeum Ziemi Sokólskiej
Wystawa prac plastycznych
Wycieczka do Biblioteki Publicznej w Sokółce - oddział dziecięcy
UCZTA DLA ZDROWIA
Popołudnie w siodle
Gra terenowa


2015/2016

Ognisko integracyjne w internacie
Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego w internacie...
Weź sprawy w swoje ręce i działaj!
Wychowankowie SOSW uczą się samorządności
Wyjazd do STAJNI SŁÓJKA
Otrzęsiny w internacie
Jesień w naszym ogrodzie
Uczta dla zdrowia
Sukces w konkursie na grafikę
Gra miejska w Hajnówce
Wystawa prac plastycznych
Wycieczka do Biblioteki Dziecięcej w Sokółce
Zajęcia z dramą
Andrzejki w internacie
Mikołajki w internacie
I nagroda dla ucznia SOSW w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
Bal Karnawałowy 2016
Zajęcia z elementami muzykoterapii
Dzień Koloru Czerwonego
Warto się starać…
Wystawa malarstwa w Sokólskim Ośrodku Kultury
Wyjście na wystawy wychowanków internatu
Dzień koloru zielonego

Zapraszamy na wystawę prac plastycznych
,,Kochamy przyrodę”
Noc filmowa
Wyjście do kina SOKÓŁ
Gra terenowa 
,,Jestem bezpieczny"
Podsumowanie projektu ,,Z rowerem mogę wszystko"

  

 


2014/2015

Ognisko integracyjne
Karaoke
Akcja Sprzątanie Świata
Wybory Młodzieżowej Rady Internatu
Wystawa prac
Otrzęsiny
Noc filmowa
Andrzejki
Mikołajki
Projekt Stępem z czworonożnym przyjacielem
Dzień koloru czerwonego
Maskowy Bal Karnawałowy
Wystawa prac
Dzień koloru zielonego
Dekoracja wielkanocna kościoła
Wystawa prac
Dzień samorządności
Uczta dla zdrowia
Dzień Rodziny
Wycieczka szlakiem Papieża Jana Pawła II
Hipoterapia
Wyjście do kina 
Gra ternowa
Podsumowanie projektu edukacyjno-wychowawczego Dziedzictwo Jana Pawła II 
Podsumowanie knkursu czystości w internacie

 


2013/2014

Ognisko integracyjne
Wybory Młodziezowej Rady Internatu
Wystawa prac
Otrzęsiny
Warto się starać - Konie
Wieczór filmowy
Warto się starać - Park linowy
Dzień samorządności
Biało-czarny bal
Mikołajki
Wyjazd na rewię na lodzie
Konkurs Święta w mojej świetlicy
Walentynki
Bal karnawałowy
Projekt Wędrówki po regionach Polski
Sukces wychowanków gr. II
Pierwszy Dzień Wiosny
Warto się starać - Kino
Wystawa prac
Warto się starać - Lunapark
Wycieczka do stajni
Sukces grupy teatralnej
Dekoracja wielkanocna kościoła
Wystawa prac
Uczta dla zdrowia
Dzień samorządności
Warto się starać - Park linowy
Dzień Rodziny
Gra terenowa
Ognisko na zakończenie roku
Projekt Bezpieczny w ruchu drogowym

 

 

2012/2013

Ognisko inaugurujące nowy rok w internacie
Dyskoteka integracyjna
Otrzęsiny
Wycieczka do Muzeum Ziemi Sokólskiej i Zakładu Szewskiego
Wyjście do kina
Straszny bal
Spotkanie z człowiekiem z pasją
Kulig
Karnawałowy Bal Maskowy
Pokonkursowa wystawa prac w Oddziale Biblioteki Dziecięcej w Sokółce 
Spotkanie z ratownikiem medycznym
Spotkanie wielkanocne
Karaoke w internacie
Pożegnanie uczniów ULOS w internacie
Spotkanie
Ognisko integracyjne
Dyskoteka pożegnalna w internacie
Wycieczka Szlakiem Rekodzieła Ludowego


2011/2012
Ognisko integracyjne
Wystawa prac
Bal Strachów
Bal karnawałowy
Spotkanie wielkanocne
Wyjazd do kina 3D
Karaoke
Pożegnanie wychowanków internatu
Pokonkursowa wystawa prac
Bal u Kajtusia Czarodzieja
Zajęcia integracyjne w Bibliotece Dziecięcej
Wieczornica z Januszem Korczakiem
Dzień Rodziny
II Nadbiebrzański Piknik Integracyjny