http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_986/4_t2.jpgW ramach współpracy SOS – W w Sokółce i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” powstała na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego inspirująca rabata z wieloletnimi roślinami min.: trzmieliną, tujami kulistymi danica, hortensjami, janowcami, tawułami, świerkiem gwieździstym, kosodrzewiną, jałowcami blue, żurawkami, modrzewnicą pospolitą. Już same nazwy budzą zaciekawienie, a piękno tych roślin cieszy każde oko.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_985/20190204_141732_t2.jpgJuż od września zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce na hipoterapię. Intensywnie zaczynamy nad tym pracować trenując konie oraz przygotowując instruktorów – terapeutów.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zakupił dwa piękne konie: Goliata i Torina, dzięki którym rozpoczniemy prowadzenie zajęć hipoterapii.

Nową formę rehabilitacji zawdzięczamy Panu Staroście Piotrowi Rećko, który jest inicjatorem tego pomysłu. Pan Starosta chętnie popiera i wspiera nowoczesne, skuteczne metody terapii i rehabilitacji naszych podopiecznych.

https://soswsokolka.pl/images/fo_post_fb_431.pngUdało się! Będziemy #SuperKoderami. Od września ruszamy z zajęciami, @Fundacja Orange pomoże nam uczyć programowania. Nie możemy się doczekać!;)  

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu. Dołączamy jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji Orange. Dotychczas z programu skorzystało już 490 szkół w całej Polsce. 

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpghttps://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_982/106924234_169962871198598_5125660549743560356_o_t2.jpgDnia 03.07.2020r. grupa 23 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” uczestniczyła w piątym, już ostatnim podsumowującym dniu półkolonii letnich, który obfitował w wiele ciekawych zajęć i atrakcji. Tego dnia podopieczni indywidualnie oraz grupowo brali udział w specjalistycznych zajęciach z zakresu integracji sensorycznej oraz w zajęciach muzycznych. Również chętnie realizowali się artystycznie tworząc ciekawe prace plastyczne różnymi technikami inspirowanych wyobraźnią. Brali też udział w grach i zabawach sportowych w formie zawodów z elementami rywalizacji oraz w zabawach integracyjnych z chustą Klanzy. Tego dnia piękna pogoda dopisała, więc w ramach rekreacji podopieczni uczestniczyli w spacerze wokół sokólskiego zalewu podziwiając piękne widoki i otaczającą przyrodę oraz „pracowali nad kondycją”  ćwicząc w siłowni „pod chmurką”.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpg

https://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_981/106370119_169958334532385_8759610085634713384_o_t2.jpgCzwartego dnia ,,Wakacji z rehabilitacją” zorganizowanych przez Stowarzyszenie ,,Pod Skrzydłami”, wszystkie grupy  uczestniczyły w wycieczce do Kraśnian na hipoterapię i zajęcia jazdy konnej. Celem wyjazdu było wykorzystanie hipoterapii do  usprawniania ruchowego i intelektualnego naszych podopiecznych, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w schemacie ciała, poczucia rytmu w trakcie jazdy konnej, poszerzanie wiedzy na temat opieki nad końmi oraz rehabilitacja społeczna uczestników wyjazdu.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpghttps://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_980/106671224_169649307896621_6775133481343832014_o_t2.jpgPółkolonie pn. „Wakacje z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.

https://www.soswsokolka.pl/images/wyrazy_wspczucia.png

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_zapytania.png

https://soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_978/106684010_4439081536109907_8564723520563213521_n_t2.jpgW dzień zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 3 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce kształcących się w zawodzie Kucharz, w ramach projektu „Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy” odebrało umowy o zorganizowanie praktyki zawodowej. Umowy podpisane zostały przez Starostę Sokólskiego p. Piotra Rećko, Wicestarostę p. Jerzego Białomyzego oraz Członka Zarządu p. Bożenę Jelską - Jaroś.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_979/106997528_169498201245065_8535833807126325940_o.jpg30.06.2020r. w drugi dzień półkolonii grupa 23 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Pod Skrzydłami'' wybrała się pod opieką wychowawców: p. Beaty Żółtko. Beaty Boguszewskiej, Beaty Mozolewskiej, Katarzyny Bubieniec, Małgorzaty Hołowni-Iwanow na pogranicze Podlasia i Mazowsza do Ciechanowca. Celem wyprawy było Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka. Kierownikiem wycieczki była p. Beata Tur. Muzeum mieści się na terenie blisko 20- hektarowej posiadłości rodziny Starzeńskich.


https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_976/20200617_141054_resized_t2.jpgSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje Rządowy Program „Za życiem”. W ramach realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością mogą uzyskać bezpłatne dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój. Program jest przeznaczony dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Dziecko musi posiadać: opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą „Za życiem") lub orzeczenie o niepełnosprawności. Zajęcia z programu są dodatkowe, niezależne od rehabilitacji i terapii realizowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły, do czasu zakończenia Programu, tj. do 31 grudnia 2021 r.

https://www.soswsokolka.pl/images/logo_pkol.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_977/img_20200629_124734_resized_20200629_061435695_t2.jpgPółkolonie pn, „Wakacje z rehabilitacją” to przedsięwzięcie zorganizowane z otrzymanych dotacji: z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dotacji otrzymanej z Kuratorium Oświaty w Białymstoku ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce pozyskanych na Charytatywnym Balu Karnawałowym.