http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1279/img_8423_copy.jpgW dn. 3.06.2022r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Wakacyjnej, podczas którego pośród młodych wykonawców: solistów, zespołów wokalnych i tanecznych z okolicznych szkół i przedszkoli, nasi uczniowie - Sebastian i Kacper zaprezentowali swoje talenty wokalne w piosenkach pt. „Wakacyjna piosenka” i  „Idzie zuch”. W tym dniu dominowała tam muzyka, radość i uśmiech. Popisy artystów podziwiała liczna i wspaniała publiczność, a wszyscy uczestnicy zostali zwycięzcami i otrzymali nagrody. Po zakończonej części artystycznej wszyscy uczestnicy festiwalu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – było bardzo miło i pysznie. Dziękujemy organizatorom za niezapomnianą atmosferę i świetną zabawę!

 Galeria 

Katarzyna Dylewska

"NIE MASZ CZASU NA ZAŁATWIENIE SPRAW W SWOIM WCR W TYGODNIU? TWOJE WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI CZYNNE JEST W KAŻDĄ PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA"

W związku z dużym zainteresowaniem ochotniczymi formami pełnienia służby wojskowej, WCR w Białymstoku będzie otwarte w najbliższą sobotę tj. 04.06 w godzinach 08.00-14.00 oraz każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji nt. ochotniczych form pełnienia służby wojskowej, złożeniem wniosku do służby wojskowej oraz załatwieniem innych spraw będących w kompetencji WCR.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 -  przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);

 

- będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

- na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

- będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

- będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przygotowaliśmy wiele materiałów - informatory, ulotki oraz multimedia. Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Szef Wydziału Rekrutacji

WCR w Białymstoku

mjr Małgorzata REPNIK

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1277/img20220427140358_copy.jpgW od lutego do maja 2022r. kontynuowane były zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mające na celu objęcie opieką pedagoga wszystkich uczniów naszego ośrodka, zwrócenie uwagi na wychowanków przejawiających niepokojące zachowania, mających problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w szkole oraz zachęcenie podopiecznych do korzystania z prowadzonych przez specjalistę porad i konsultacji.Tematyka zajęć byłazróżnicowana, dostosowana do potrzeb oraz możliwości percepcyjnych uczniów z poszczególnych klas. Wybrane tematy zajęć: „Na powitanie mówię „Dzień dobry”, „Rozumiem, co oznacza bycie grzecznym”, „Kto jest dla mnie najważniejszy?”, „Będę duży…”, „Szanuję cudze prawa”, „Zdrowe życie”, „Dopalacze – prawda czy fałsz”.

Wszystkie zajęcia cieszyły się z dużym zainteresowaniem dzieci oraz wychowawców. Niektórzy uczniowie ośmieleni kontaktem z pedagogiem podczas zajęć skorzystali z indywidualnych porad pomocnych w rozwiązywaniu ich problemów domowych i szkolnych

Galeria 

. Elżbieta Januszko-Szymaniuk -pedagog 

https://www.soswsokolka.pl/images/teatr_calineczka.jpgW dniu 31 maja 2022r. o godz. 11.30 nasi uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Calineczka” na podstawie baśni Hansa Chrystiana Andersena, który przygotował Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Sztukę na podstawie oryginału opracowała Marta Guśniewska. Calineczka zostaje porwana przez Ropuchę szukającą żony dla syna. Potem porywa ją zakochany Chrabąszcz, a na koniec trafia do norki Myszy, gdzie znajduje schronienie. Mysz chce wydać ją za mąż za Kreta. Podczas swej wędrówki dziewczynka spotyka negatywne, egoistyczne postacie, które narzucają jej swoją wolę. Podczas długiej drogi musi się z nimi mierzyć. Calineczka jest opowieścią o dorastaniu i marzeniach oraz poszukiwaniu własnej ścieżki. To przedstawienie o nauce słuchania swoich marzeń.                                            Nasi widzowie z uwagą śledzili losy bohaterki. Na koniec nagodzili brawami wszystkich aktorów                                         

Ełzbieta Januszko-Szymaniuk Marta Januszkiewicz  

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1292/img_20220527_085533_copy.jpgPo całym tygodniu odkrywania Pereł Podlasia przyszedł czas na podsumowania. Uczestnicy wymiany młodzieżowej odkryli sekrety Judaizmu, Islamu, Prawosławia i Katolicyzmu. Poznali wspólne i odrębne wątki, różnice i podobieństwa różnych religii. Cały tydzień intensywnie eksplorowali Podlasie ku realizacji zamierzonych celów projektowych. Lecz niestety czas pożegnań i podsumowań nadszedł nieubłaganie, dlatego też pierwszym punktem piątkowego harmonogramu był uroczysty apel pożegnalny grupę litewską.Apel z udziałem całej społeczności SOSW prowadziła pani Dyrektor Elżbieta Szomko oraz koordynatorki p. Urszula Drewniak oraz p. Zuzanna Szarkowska- Czeczko

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1291/img_20220526_090700_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiumokykla-daugiafunkciscentras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18867,64 złotych.

 Czwartego dnia wymiany uczestnicy udali się do Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie aby poznać sekrety tkania słynnych janowskich dywanów. Przywitała nas pani Karolina Radulska, która omówiła i krok po kroku pokazała uczestnikom proces wytwarzania wełny od chwili ścięcia owcy do utkanego dywanu. 

https://www.soswsokolka.pl/images/394-9516.jpgSzkoła Podstawowa Specjalna w SOSW w Sokółce, dzięki udziałowi w Rządowym Programie „Laboratoria Przyszłości” wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nowe narzędzia i sprzęt na łączną kwotę 30 tysięcy złotych, wszystkie zamówione pomoce są już w szkole. „Laboratoria Przyszłości”  to inicjatywa, dzięki której uczniowie będą korzystać z nowoczesnych narzędzi, aby w szerszym zakresie i atrakcyjniejszej formie nabywać umiejętności  potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, będą uczyć się  samodzielnego i krytycznego myślenia, Bazując na bogatej ofercie szkoły można łatwiej będzie rozwijać  kompetencje uczniów  w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1290/img_20220525_133651_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla-daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18867,64 złotych.

Trzeciego dnia integrowaliśmy się i poznawaliśmy stolicę naszego województwa. Z samego rana powitała nas deszczowa pogoda, ale nie zmartwiło to zbytnio uczestników- przed nimi bowiem ciekawe naukowe poznawanie świata w EpiCentrum w Białymstoku.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1265/3_t2.jpgWe wtorek 24.05.2022 uczniowie klasy VII-VIII B spu wraz z zaproszonymi koleżankami z klas: VI Spu, II – III Pdp oraz V Spl pod opieką pań Ewy Wińskiej i Katarzyny Dylewskiej wyjeżdżali do  Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Celem wycieczki był udział w imprezie ph. „Piknik pod gruszą” organizowanej corocznie dla najmłodszych okolicach Dnia Dziecka. W tym roku przygotowano grę terenową pod hasłem „Na pikniku jak w dawnym słowniku”. Była ona okazją do świetnej zabawy i nauki przez doświadczanie.

logo_18_mm_bil.png

 https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1289/284552565_582705923275581_7749550485981613878_n_copy_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Łączna kwota dofinansowania to 18 867,49 złotych.

 Drugi dzień spotkania rozpoczął się pogadanką w Cerkwii pw. Św. A. Newskiego w Sokółce. Ks. Łukasz Ławreszuk opowiedział o wnętrzu świątyni, nazwał jej poszczególne elementy oraz  wytłumaczył ich przeznaczenie. Uczestnicy poznali również różnice między katolicyzmem a prawosławiem, tradycje i zwyczaje związane z przystępowaniem do sakramentów świętych. Kolejnym punktem były zajęcia pt. „Krajka- sokólska tkanina ludowa”, podczas których uczniowie poznali dawne zastosowania pasów tkanych oraz wykonali samodzielnie własną bransoletkę -krajkę. 

logo_18_mm_bil.png

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1288/img_20220523_163847_copy.jpgUczniowie z SOSW w Sokółce i Verkiu mokykla – daugiafunkcis centras w Wilnie realizują projekt „Perły Podlasia drogą do integracji” dofinansowany ze środków MEiN w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 23 maja zaczęło się tygodniowe spotkanie obu grup w Sokółce. Wspólne poznawanie wielokulturowości Podlasia rozpoczęły zajęcia integracyjne mające na celu zapoznanie uczestników ze sobą. Poznanie imion oraz późniejsze zabawy przy muzyce rozluźniły atmosferę oraz pozwoliły otworzyć się na warsztaty z wykorzystaniem bum-bum rurek.