http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1308/zus_u_copy.jpgW roku szkolnym 2021/2022 w klasach II-III SPU, IV-VI SPU A, IV-VIII SPL realizowane były projekty i programy edukacyjne. Program Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” w klasie II-III SPU, IV-VI SPU A pod kierunkiem p. Julity Nelke i p. Grażyny Tymoszukoraz        Projekt z ZUS- dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? w klasie IV-VI SPU A i IV-VIII SPL pod kierunkiem p. Grażyny Tymoszuk i p. Urszuli Drewniak.

W programie Szkoła Przyjazna Wodzie „Aktywni Błękitni” uczniowie zapoznali się z działaniami zmierzającymi do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania.Pozyskane materiały od organizatora PGW Wody Polskie zostały wykorzystane podczas zajęć dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, zapobieganiu skutkom suszy i ochronie wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska. Dzieci z wielką uwagą oglądały filmy i bajki na zajęciach edukacyjnych nabywając poprawne nawykiwykorzystania wody.

W projekcie „Projekt z ZUS” - dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne? uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia mogą liczyć i czuć się bezpiecznie, jeśli opłaca się składki. Szereg filmów edukacyjnych, prezentacji i materiałów przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarczyły uczniom szerokiej wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Chętni uczniowie mogli także wziąć udział w konkursach plastycznych zorganizowanych przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz konkursie na najlepszy plakat, film, komiks organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Galeria 

                                                                Opracowanie: koordynator Grażyna Tymoszuk