http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1302/img_20211115_105207_copy.jpgKażdy uczeń w swoim szkolnym życiu musi zmierzyć się z opracowaniem lektur, bywa, że nie jest to zajęcie porywające i ciekawe. W naszym Ośrodku,w tym roku, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej realizowali na lekcjach języka polskiego Innowację „Nasz sposób na lektury - lektury w lapbooku", dzięki której zmienili swoje nastawienie do lektur orazuważnego i aktywnego czytania utworów literackich i ich zrozumienia. Inspiracją do opracowania innowacji stały się przede wszystkim wymagania stawiane nauczycielom języka polskiego w nowej podstawie programowej, których zadaniem jest wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie dzieł literackich.

Innowacja polega na pracy nad lekturą metodą lapbooku, czyli własnoręcznie wykonaną książeczką zawierającą zbiór informacji o danej lekturze, autorze, bohaterach. Przypomina edukacyjne portfolio. W środku są papierowe kieszenie, wklejki, harmonijki pozwalające na uporządkowanie wiadomości. Po otwarciu tak zrobionej „teczki” mamy coś w rodzaju „sterownika” umożliwiającego sprawne poruszanie się po jej zawartości. Uczniowie bardzo polubili taką formę, gdyż pozwala zaspokoić ich naturalną ciekawość, rozwija kreatywność, pomaga zapamiętać, często trudne dla nich, informacje na temat omawianych lektur obowiązkowych. Wspólna praca, wzajemna pomoc rozwijały u dzieci empatię i integrację zespołu klasowego. Skuteczność takiego sposobu przyswajania wiedzy sprawdził test, który wypadł pomyślnie. W następnym roku nadal będziemy kontynuować tę metodę i rozwijać aktywność czytelniczą.

Galeria 

Katarzyna Zalewska