Podsumowanie projektu


/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: „Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00 Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

    W roku szkolnym 2013/2014, od 4 listopada 2013 do 30 czerwca 2014r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce realizowano projekt, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wzięło udział 13 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych wchodzących w skład Ośrodka, w tym 6 dziewczynek i 7 chłopców. Dzieci uczestniczyły w 7 rodzajach zajęć specjalistycznych: korekcji wad wymowy, usprawnianiu technik szkolnych, usprawnianiu manualnym, muzykoterapii, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej,   hipoterapii. W każdych zajęciach uczestniczyła czteroosobowa grupa, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynki. Każde zajęcia trwały 30h. Razem w ramach projektu zrealizowano 210h zajęć. Celem realizacji zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny.

Zajęcia miały na celu poprawę funkcjonowania zaburzonych funkcji i przygotowanie dzieci do pełniejszego wypełniania podstaw programowych.

Zajęcia prowadziła wyspecjalizowana kadra. Efekty zajęć przerosły oczekiwania. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w projekcie i określonym rodzaju zajęć.

Podsumowanie projektu odbyło się w dniu 27 czerwca b.r. dwuetapowo: podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego przy całej społeczności Ośrodka i rodzicach ze zwróceniem uwagi na równość płci i na spotkaniu z rodzicami, na którym omówiono efekty zajęć oraz zaprezentowano wytwory powstałe podczas zajęć.

Dzięki środkom unijnym 13 dzieci podniosło swoje umiejętności szkolne a SOSW w Sokółce uzupełnił bazę dydaktyczną.

Dzięki projektowi wielokrotnie poruszono tematykę równości płci.

Oto kilka zdjęć z podsumowania projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu02.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu08.jpg
 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu12.jpg

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu16.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu18.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu20.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu21.jpg 

 

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu25.jpg

/images/photoalbum/album_176/podsumowane_projektu26.jpg