Rehabilitacja ruchowa

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Rehabilitacja jest złożonym, wieloetapowym i wielowymiarowym procesem, zmierzającym do maksymalnego usprawnienia. Usprawnienie to odbywa się na drodze wielu działań zgodnych z zasadami fizjoterapii.

W okresie od kwietnia do czerwca grupa uczniów 2 dziewczynek i 2 chłopców z klasy I-II SPU oraz II –III SPU uczestniczyła w zajęciach rehabilitacji ruchowej realizowanych w ramach projektu ” Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę. Plan pracy tej grupy w ramach projektu przewidywał intensywne ćwiczenia 4 godziny w każdym tygodniu. Uczniowie uczęszczający na zajęcia rehabilitacyjne zostali na nie skierowani ze względu na: niską sprawność ruchową, zaburzenia lokomocji oraz wady postawy i stóp. Dla każdego z nich został opracowywany plan usprawniania w czasie zajęć projektowych. Plan ten obejmował różnorodne ćwiczenia związane z szeroko pojętym usprawnianiem ruchowym.

Głównym cele zajęć było:

 zapobieganie pogłębianiu się wady lub zaburzenia

 korygowanie istniejącej wad postawy

 wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryki

 kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała

 zwiększenie aktywności ruchowej

 nabycie umiejętności wykorzystywania przyborów sportowych

 rozwijanie umiejętności pracy grupowej

 rozwijanie motoryki małej i dużej

 wzmacnianie poszczególnych grup mięśniowych

W miesiącu kwietniu na początkowych zajęcia przeprowadzono diagnozę możliwości ruchowych uczniów. W czasie kwietniowych zajęć uczniowie rozwijali znajomość schematu ciała, pracowali nad dokładnością, precyzją ruchu i chwytu z wykorzystaniem chusty animacyjnej, rakietek i piłeczek do ping ponga. Wykorzystanie piłek różnej wielkości z różnych sytuacjach ruchowych  przyczyniło się do wzrostu aktywności uczestników zajęć. Sprawność pokonywania przeszkód uczniowie doskonalili wykorzystując tor do nauki chodzenia.

Kwiecień 2014
Z. Szarkowska-Czeczko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa03.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa05.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa09.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa17.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa26.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa32.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Gazeta jest materiałem bardzo plastycznym dzięki swojej strukturze, fakturze ma nieograniczone możliwości jej wykorzystania. Na zajęciach majowych „królowała” głownie ona. Rozłożona na podłodze służyła do przesuwania się na pupie, rozłożona na podłodze służyła jako wyspa na morzu na którą wskakiwało się obunóż ,ułożona dzielnie przez rozbitków według wzoru stanowiła jedyną drogę z tonącego statku, zgnieciona w dłoniach mogła być kulką, którą się rzuca do celu, trzymana w dłoniach służyła do rwania małych pasków z których potem powstawały małe kulki. Stopy ustawione na małych rwanych paskach mogły naśladować pełzanie gąsienicy lub wykonywać kokardkę. Zgniecione kulki wykorzystane były jako materiał, z którego powstał tor do chodzenia w kształcie motyla. Wyklejając tor w kształcie motyla ćwiczone było współdziałanie w grupie oraz motoryka mała. Różna twardość gazet ,różna wielkość kulek gazetowych, ułożonych w kształt motyla na arkuszu szarego papieru stworzyła plac stymulacji stóp ioddziaływała na pracę jej mięśni. Na jednym z ostatnich zajęć w tym miesiącu trzymając pędzle w palcach u stóp przy tym wzmacniając mięsnie stóp i nóg uczniowie pomalowali motyla na piękne kolory . Według instrukcji nauczyciela prowadzącego podejmowali próby malowania fal na skrzydłach motyla, stawiania kresek , kropek oraz dowolnych kształtów. Kolorowe klocki piankowe służyły jako przeszkody, gdy uczniowie dzielnie zmagali się ze swoją niepewnością w działaniu i ich niestabilnością oraz ćwiczyli sprawność utrzymywania równowagi w różnych pozycjach ciała oraz umiejętność i sprawnej zmiany pozycji ciała.

Maj 2014
Z. Szarkowska-Czeczko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa42_1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa39.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa47.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa52.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa55_t2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa75_t2.jpg
http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa64.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

 

W czasie czerwcowych zajęć uczniowie uczestniczący w zajęciach doskonalili umiejętności wykorzystywania przyborów sportowych, pracując przy tym nad poprawą sprawności ogólnej oraz korekcją swojej wady. W czasie zajęć czerwcowych wykorzystałam: piłki do koszykówki, piłki do piłki nożnej, piłeczki do ping ponga, duże piłki do skakania, duże piłki typu Bobath, deskorolki, koła hula hop, wałki piankowe. Gorset mięśniowy, dłonie, aparat ruchu pracował także w czasie ćwiczeń orientacyjno–porządkowych, ćwiczeń z zakresu czynności dnia codziennego oraz w czasie wspólnych zabaw muzyczno –ruchowych przy piosenkach z płyty„Rymowana Gimnastyka dla smyka”. W czasie ostatnich zajęć nauczyciel prowadzący przeprowadził testy kompetencji i porównał osiągnięcia uczniów .W czasie realizacji zajęć projektowych nauczyciel prowadzący na bieżąco współpracował z rodzicami, informował o sposobach pracy, informował o wykorzystanych pomocach, instruował z zakresu pracy w domu z dzieckiem, a także przekazywał informacje o postępach uczniów.

Czerwiec 2014
Z. Szarkowska-Czeczko

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa81_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa77_t2.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa79_t2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa78.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/rehabilitacja_ruchowa86.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie zajęć rehabilitacji ruchowej

Po trzymiesięcznym intensywnym oddziaływaniu na sferę ruchową uczniów zauważyłam postęp. Uczniowie chętniej pracują nad swoim ciałem, sprawniej wykorzystują przybory sportowe, zwiększył się ich czas skupienia nad wykonywanym zadaniem, poprawiła się wydolność organizmu, wykonują ćwiczenia dokładniej i sprawniej, poprawiała się koordynacja wzrokowo –słuchowo –ruchowa, sprawniej zmieniają pozycję ciała , poprawiła się ich lokomocja, ćwiczenia przyczyniły się także do poprawy chwytu, rozwijania sprawności dłoni, nóg, stóp, poprawiła się zdolności utrzymywania równowagi w różnych pozycjach ciała, uczniowie pracują w parze ,współpracują w grupie, ćwiczenia miały swój wpływ na rozwijanie sprawności ogólnej uczniów. 

Z. Szarkowska-Czeczko