Zajęcia w zakresie hipoterapii

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Cel główny:

Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizacje procesu kształcenia 13 dzieci z kl.1-3 szkoły podstawowej specjalnej w 100% ośrodków szkolno-wychowawczych w Sokółce prowadzonych przez Powiat Sokólski w okresie od listopada 2013r. do czerwca 2014r. oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

Cel szczegółowy:

Zmniejszenie zdiagnozowanych potrzeb u 4 uczniów, w tym 2 chłopców i 2 dziewczynek, klas 1-3 szkoły podstawowej poprzez udział w zajęciach terapeutycznych – hipoterapii – 1gr. do końca realizacji projektu


Cel zadania:

  - usprawnianie równowagi fizycznej,

  - poprawienie koordynacji ruchowej,

  - normalizowanie napięcia ruchowego, oddziaływanie na rozwój psychiczny wychowanków (sfera poznawcza, osobowościowa, emocjonalna, wolicjonalna),

 - poprawienie pracy układu krążenia, oddechowego,

  - wzbudzanie i kształtowanie mowy spontanicznej


Szczegółowy opis działania

Zajęcia będą odbywały się według opracowanego przez koordynatora rozkładu zajęć zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i harmonogramu finansowego od listopada 2013r. do czerwca 2014r. w ilości 30h zegarowych w Klubie Jeździeckim BIK w Geniuszach koło Sokółki.

Plan zajęć z hipoterapii uwzględnia indywidualne możliwości dziecka.

W zależności od niepełnosprawności ruchowej dokonany został dobór ćwiczeń na koniu:

- ułożenie w poprzek konia
- pełny dosiad
- leżenie przodem na koniu
- leżenie tyłem na koniu.

Informacje przekazywane w trakcie zajęć:

- przekaz ustny
- zawołania
- instrukcja
- komenda
- rozmowa
- inne środki (np. naśladowanie wzoru)

Zajęcia z hipoterapii zawierają ćwiczenia adaptacyjne dziecka w stosunku do zwierzęcia:

- głaskanie
- dotykanie
- przytulanie
- czesanie
- nazywanie konia
- karmienie
- wsiadanie i zsiadanie z asekuracją / terapeutyczna jazda konna - ćwiczenia na koniu
- jazda w pełnym dosiadzie
- jazda tyłem
- jazda w pozycji leżącej przodem lub tyłem
- „młynek"
- jazda w pozycji „martwy indianin"
- ćwiczenia z ringo c/ rekreacja konna
- jazda w stępie (samodzielna)
- jazda w kłusie anglezowanym
- jazda w kłusie wysiadywanym
- pokonywanie przeszkód
- jazda na lonży
- samodzielne wsiadanie i zsiadanie z konia
- instrukcja podstaw teorii jazdy dostosowania do poziomu dziecka.


Zajęcia z hipoterapii zakończone będą imprezą integracyjną przy ognisku, na której będą uczestniczyć uczniowie realizujący zadanie, opiekunowie,  hipoterapeuci. Dla uczestników zajęć przewidziane będą nagrody i dyplomy (certyfikaty).

Listopad 2013

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia_2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia_3.jpg

                              http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia_6_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia_13_t2.jpg

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg /images/articles/logo_ue.png

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Na czym polega hipoterapia?

Udział uczniów z ośrodka w zajęciach hipoterapii jest możliwy dzięki finansowaniu z projektu. Zajęcia te oprócz zalet rehabilitacyjnych, przynoszą uczniom wiele satysfakcji.

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji, polegającą na tym, że jazda konna stosowana jest w celach leczniczych. Korzystamy głównie z jazdy stępem lub lekkim kłusem. Ruchy ciała jeźdźca siedzącego na koniu idącym stępem są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Barki, kręgosłup, miednica poruszają się tak jak podczas chodu. Ten terapeutyczny ruch ma niezwykle ważne znaczenie dla osób nie chodzących lub słabo chodzących. W grupie uczniów korzystających z zajęć są takie osoby, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Daje im szansę odczucia prawidłowego chodu po raz pierwszy w życiu. Daje im szansę systematycznego ćwiczenia tego prawidłowego chodu. Jazda konna jest również szansą na poprawę jakości chodu u osób chodzących samodzielnie, ale nieprawidłowo.

Koń jest ciepły. Temperatura jego ciała jest o ok. 1 stopień wyższa od temperatury ciała człowieka. Jazda na koniu na oklep daje efekt rozgrzewającego masażu nóg i miednicy. Osoby cierpiące na spastyczne porażenie kończyn dolnych odczuwają ogromną ulgę w postaci znacznego obniżenia napięcia mięśniowego i rozluźnienia mięśni. Jest to także niezwykle istotne dla prawidłowego chodu.

Zastosowanie odpowiednich pozycji i ćwiczeń podczas hipoterapii powoduje rozluźnienia całego ciała i likwiduje wzmożone napięcie mięśniowe u osób ze spastycznym porażeniem. Jazda na koniu to nieustanne ćwiczenie równowagi. Balansowanie na końskim grzbiecie przynosi znaczną poprawę równowagi podczas poruszania się i chodzenia po ziemi. Dzięki ogromnej ilości impulsów jakie otrzymuje dziecko podczas hipoterapii znacznej poprawie ulega mowa i sprawność manualna dzieci (lepiej piszą, rysują). Poprawia się wydolność organizmu, krążenie, oddychanie, perystaltyka i przemiana materii. Koń wyzwala emocje: od strachu – po miłość. Uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę dziecka. Motywuje do działania i przezwyciężania trudności.

Z punktu widzenia medycznego, u uczniów uczestniczących w hipoterapii: zmniejsza się napięcie mięśniowe osób spastycznych, poprawia się ich równowaga (symetria ciała) oraz  ruchomość stawów: kręgosłupa i kończyn. Jazda konna zwiększa u nich umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się, poprawia się ich krążenie i zwiększa wydolność płuc.

Z punktu widzenia pedagogów i rodziców dzięki hipoterapii wzrasta pewność siebie i samoocena dzieci, znacznie poprawia się ich stan emocjonalny – zmniejsza się napięcie emocjonalne, następuje wyciszenie, uspokojenie. Poprawia się orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni, poprawia się koordynacja i koncentracja uwagi uczniów. Zwiększa się ich zasób słów i chęć komunikacji werbalnej z otoczeniem, co sprzyja poprawie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Znacznie poprawia się ogólna sprawność dzieci.

Grudzień 2013

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia42.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia43.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia44.jpg

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: „Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W okresie wiosennym zajęcia z hipoterapii 4 osobowej grupy uczestników projektu (2 dziewczynki i 2 chłopców) w Stadninie Koni w Gieniuszach odbywały się na otwartej ujeżdżalni. Każde spotkanie z końmi wywoływało w nich pozytywne emocje. Dzieci witały się z końmi – uśmiechając się do nich, głaskając, poklepując lub przytulając. Z czułością wypowiadały imię konia. Po oswojeniu się ze zwierzęciem, dokładnym jego obejrzeniu – wychowankowie rozpoczynali karmienie koni marchewką i sianem w boksach. Kiedy pozbyły się niepewności w kontakcie z tymi dużymi, ale łagodnymi zwierzętami, z niecierpliwością oczekiwały na moment wsiadania na ich grzbiet. Z tej perspektywy widziały świat inaczej, niż siedząc w wózku. Z całą pewnością lekko obawiając się wysokości – czuły się ważne. Po jazdach biernych, kiedy oswoiły się z ruchem konia, wprowadzane były ćwiczenia równoważne dostosowane do możliwości ruchowych dziecka, np.: oparcie rąk na udach, unoszenie rąk w bok, w górę, klaśnięcie nad głową, oparcie rąk na zadzie konia, sięganie do różnych części ciała konia lub własnych, lekkie i silne klepanie oraz głaskanie konia, pokazywanie i nazywanie części ciała, jazda w prawidłowym dosiadzie po linii prostej i slalomem, przejazd nad ułożonymi na ziemi drągami, jazda w leżeniu tyłem wzdłuż grzbietu konia, jazda w leżeniu przodem na szyi konia. Zajęcia hipoterapii kończyły się przyjacielskim poklepywaniem i przytuleniem konia lub nagrodą w postaci marchewki.

Maj 2014

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia18.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia20.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia25.jpg 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia22.jpg

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia26.jpg

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia36.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia33.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia40.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: „Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W miesiącu czerwcu zakończyły się zajęcia hipoterapii, w których uczestniczyło 4 uczniów ośrodka – 2 dziewczynki i 2 chłopców. Zajęcia hipoterapii miały pozytywny wpływ na uczestników terapii. Wśród korzyści jakie przyniosły te zajęcia należy wymienić: poprawę kondycji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej, lepsze poznanie własnego ciała, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwinięcie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości, relaksację i osłabianie reakcji nerwicowych. Kontakt dzieci ze zwierzętami dał efekt terapeutyczny, tzn. poprawiła się komunikacja ze światem zewnętrznym, zmniejszyły się zaburzenia równowagi i poprawiły się reakcje obronne, zwiększyły się możliwości lokomocyjne, zapewniony został kontakt z przyrodą.

Zajęcia hipoterapii zakończyły się imprezą integracyjną przy ognisku, w której uczestniczyły: dzieci, rodzice i instruktorzy. Czwórka dzieci – Ola, Natalia, Jakub i Kamil – otrzymała certyfikaty uczestnictwa w zajęciach hipoterapii na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

Czerwiec 2014

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia53.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia68.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia51.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia70.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia61.jpg

 

 

 

 

 


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia91.jpg

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/hipoterapia75.jpg

/images/photoalbum/album_176/hipoterapia79.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/photoalbum/album_176/hipoterapia48.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia95.jpg

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia97.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/hipoterapia100.jpg