Zajęcia muzykoterapeutyczne

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00
 

Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone w SOS – W w Sokółce w ramach projektu „Słoneczna Edukacja – nauka przez zabawę” odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich czworo dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Celem pracy z dziećmi jest m. in. ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, osiągniecie poprawy komunikacji, usprawnianie funkcji percepcyjnej i motorycznej, uwrażliwienie na muzykę.

Powyższe cele są realizowane poprzez takie formy pracy jak: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki, słuchanie muzyki, w oparciu o założenia Mobilnego Modelu Rekreacji Muzyczno – Ruchowej dr M. Kieryło, wykorzystanie metody K. Orffa oraz metody R. Labana. Niewielka ilość uczestników umożliwia indywidualizację pracy z wykorzystaniem aktywizujących form.

Grudzień 2013
Zyta Biernacka

Na 1 zdjęciu: jeden z etapów metody dr M. Kieryło – uwrażliwianie muzyczno-plastyczne. Więcej zdjeć w galerii projektu.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajcia_muzykoterapeutyczne_1.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: ,,Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

Nauka przez zabawę jest łatwiejsza dzięki stosowanym różnorodnym metodom oraz wykorzystaniu podczas zajęć literatury muzycznej zakupionej w ramach realizowanego projektu. W zabawie uczestnicy łączą ruch ze słowem, rytmem, muzyką. Mają idealne warunki do twórczego działania poprzez bogactwo form ruchowych i dzięki atmosferze towarzyszącej zajęciom (swoboda, humor, śmiech).

Styczeń 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne_7.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne_5.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajcia_muzykoterapeutyczne_12.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajcia_muzykoterapeutyczne_19.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajcia_muzykoterapeutyczne_17.jpg 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne_8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

W lutym tego roku zajęcia z muzykoterapii miały na celu kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, uporządkowanie ruchów dziecka, wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec z otoczenia. W tym celu wykorzystano zabawy muzyczno – ruchowe polegające na śpiewaniu i wskazywaniu poszczególnych części ciała (np. „Głowa, ramiona”), ilustrowanie piosenek z pomocą ruchów (np. do piosenki „Lambada). Podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata poprzez zabawę dzieci uczyły się prawidłowego oddychania, ćwiczono skupianie uwagi na zadaniu nie nawiązując w tym czasie rozmowy z drugą osobą. Zajęcia sprawiły uczestnikom wiele radości.

Luty 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne20_1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne22.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00
 

W tym miesiącu zajęcia miały na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, rozluźnianie się uczestników, likwidowanie negatywnych emocji, niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej,  nerwowej, opanowanie niepokoju ruchowego, pobudzanie wyobraźni twórczej, kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez dotyk, poklepywanie, rozcieranie poruszanie poszczególnych części ciała, przeciąganie się za ręce, nogi, ćwiczenia relaksacyjne, wzajemne przewracanie się, kołysanie i skakanie. Aby je zrealizować zastosowano ćwiczenia z zakresu kinezjologii dr P. Dennisona („leniwe ósemki”, „sowa”, „energetyczne ziewanie”). Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborn z elementami muzykoterapii miały za zadanie wyrabiać świadomość własnego ciała, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Wykorzystano również techniki relaksacyjne, by zmniejszyć napięcie psychiczne, poprawić samopoczucie. Metoda malowania dziesięcioma palcami miała za zadanie pomoc w pokonywaniu lęków, uwalnianiu się od zahamowań, pobudzanie ekspresji uczestników.

Marzec 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne24.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne25.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne23.jpg

/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne27.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/logo_ue.png/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00

Na zajęciach z muzykoterapii uczestnicy mieli za zadanie reagować głosem (cicho – głośno) na sygnał lokomotywy, uczestniczyć w zabawie „Jedzie pociąg”, „Słońce świeci – deszcz pada”, „Zabawa z wiatrem”, „Żabki i bocian”, naśladować gesty nauczyciela: maszerować w miejscu z jednoczesnym klaskaniem i pokrzykiwaniem; maszerować z jednoczesnym unoszeniem kola; zatrzymywać się na przerwę w muzyce; stawać na jednej nodze; podskakiwać; naśladować „fruwanie motylków”; wspólnie liczyć kropki na biedronce; wąchać kwiaty, słuchać muzyki Enio Moricone oraz treści wiersza, dobierać odgłosy do kolejnych wersów wiersza, wydobywać dźwięki i szmery z instrumentów i z przedmiotów. Do realizacji zadań wykorzystano metodę Mobilnego Modelu Rekreacji Muzyczno – Ruchowej dr Macieja Kieryło, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn z elementami muzykoterapii oraz techniki parateatralne. Zastosowane ciekawe metody i techniki dały uczestnikom możliwość poznania własnych możliwości.

Kwiecień 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.


/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne31_t2.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne32_t2.jpg/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne26.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00 

W maju w ramach projektu „Słoneczna edukacja – nauka przez zabawę” odbywały się cotygodniowe zajęcia z muzykoterapii i miały na celu wyzwalanie kreatywności i inwencji twórczej, usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowej, rozwijanie twórczej aktywności dziecka, umiejętności zsynchronizowania śpiewu piosenki z rysowaniem, zapoznanie z różnego rodzaju zwierzętami hodowlanymi w gospodarstwie wiejskim, reagowanie na zmiany tempa, rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi, niwelowanie nadpobudliwości nerwowej, opanowanie niepokoju ruchowego, kształcenie poczucia rytmu, pobudzanie wyobraźni twórczej. Za pomocą metody MRM dr M. Kieryło, Dobrego Startu, dr Dennisona i K. Orffa uczestnicy i uczestniczki: biegali z wymachem rąk naśladując lot ptaka, naśladowali śpiew ptaków poprzez zastosowanie instrumentów perkusyjnych oraz poruszanie się zwierząt, w zabawie ruchowej, słuchowej i rytmicznej naśladowali określone ruchy, powtarzali rytm za nauczycielką za pomocą instrumentów perkusyjnych, tworzyli ilustrację muzyczną do piosenki. Miło spędzony czas pozwolił im wypocząć, zrelaksować się. 

Maj 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne33.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne34.jpg

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne35.jpg

 

 


http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne37_t2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Projekt systemowy, pt.: Słoneczna edukacja-nauka przez zabawę” indywidualizacja kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sokółce w Powiecie Sokólskim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-902/13-00    Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-20-902/13-00


W czerwcu odbyły się jedne zajęcia tematyczne z muzykoterapii, które miały na celu rozwijanie inwencji twórczej uczestników projektu, Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”, kształcenie słuchu wysokościowego, uwrażliwianie na kierunek linii melodycznej.

Uczestnicy wykonywali kolejne gesty połączone z odpowiednim fragmentem piosenki, podejmowali próby śpiewania powtarzanego refrenu piosenki „Jesteśmy jagódki” podczas gestykulacji, podejmowali próbę odczytywania zmiany dźwięku z wysokiego na niski i odwrotnie. Kolejne a zarazem ostatnie zajęcia z grupą miały za zadanie wykazanie zmian (pozytywnych, negatywnych) jakie nastąpiły w funkcjonowaniu uczestnika/uczestniczki dzięki pracy terapeutyczno – edukacyjno – opiekuńczej według IPE-T.

Podczas zajęć starano się stymulować rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy poprzez różne formy aktywności muzycznej.

Zamierzone cele zostały osiągnięte dzięki m. in. pomocom dydaktycznym zakupionym w ramiach projektu Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”. Uczestnicy i uczestniczki projektu rozwinęli/ły sprawność i koordynację ruchową; zmniejszyło się napięcie mięśniowe, uczestnicy/uczestniczki mogli/ły się rozluźnić, wyrabiano koordynację wzrokowo-ruchową; kształtowano precyzyjność i płynność ruchów; kształtowano orientację i stosunki przestrzenne; wyrabiano szybką reakcję na bodziec z otoczenia; ćwiczono funkcję pamięci muzycznej; ćwiczono wrażliwość słuchową; usprawniano koordynację słuchowo- ruchową; ćwiczono spostrzegawczość słuchową; rozwijano twórczą aktywność uczestnika/uczestniczki; kształcono i rozwijano uwagę dowolną; usprawniano mowę; rozwijano słownik czynny; kształcono poczucie rytmu; pokonywanie lęku i zahamowania; likwidowano negatywne emocje; uczono prawidłowych sposobów wyrażania uczuć; niwelowano nadpobudliwość psychoruchową; pobudzano wyobraźnię; stymulowano rozwój intelektualny uczestnika/uczestniczki; uczono współdziałania z drugą osobą, grupą.

Czerwiec 2014
Zyta Biernacka

Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć. Więcej zdjęć w galerii projektu.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne39.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne42.jpg 

 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne43.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_176/zajecia_muzykoterapeutyczne44.jpg