http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania > Prezentacje multimedialne > Projekt "Jestem Aktywny i Kreatywny"

Projekt "Jestem Aktywny i Kreatywny"


Projekt "Jestem aktywny i kreatywny" we współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu i Rehabilitacji w Białymstoku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kalendarz
admin
02 marzec 2020 08:34

Pobierz:
Pobierz
(12.95MB)